Privacyverklaring

OLVG hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, ook als u onze websites bezoekt. Wij analyseren de wijze waarop bezoekers onze websites gebruiken, en kijken daarbij naar het aantal bezoekers, welke pagina’s het meest bezocht worden en naar de duur van het bezoek van de sites. Wij hopen met deze informatie de websites ook weer beter op uw wensen te kunnen afstemmen, zowel technisch als inhoudelijk. Informatie van een bezoek aan onze websites wordt nooit gebruikt om individuele bezoekers te identificeren.

Als u persoonlijke gegevens invult op onze websites om informatie op te vragen, zullen wij deze informatie uitsluitend gebruiken voor het afhandelen van uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit aan derden buiten OLVG verstrekt. Uw gegevens worden na het afhandelen van uw aanvraag of verzoek vernietigd.

OLVG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens OLVG toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Privacy

Op de persoonsgegevens die OLVG eventueel op basis van de geplaatste cookies verwerkt is de OLVG privacyverklaring van toepassing.

Wijziging van deze privacyverklaring

OLVG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring en cookieverklaring zijn voor het laatst gewijzigd op 17 december 2012.